Gazete Hakimiyet

DÜĞMEYE BASILDI

DÜĞMEYE BASILDI

Sedat Peker’in iddiaları sonrası hukukçuların, siyasetçilerin, STK’ların ve vatandaşların ‘Savcılar göreve’ çağrılarının ardından AK Partili milletvekillerinin ‘ceza ve infaz tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair’ Meclis’e sunduğu torba teklife eklenen madde dikkatlerden kaçmadı. Avukat Turgut Kazan, bu teklifi, “Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar. Başsavcıya fiilen tam bir hakimiyet tanındı” diye yorumladı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in ilk imzacısı olduğu ve 43 AK Partili milletvekili tarafından imzalanan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” 25 Mayıs’ta Meclis’e kanun teklifi sundu. Teklif esas komisyon olan Adalet Komisyonu ve tali komisyon olan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’ndan geçti.
Teklif için muhalefetin şerhlerini sunmaları bekleniyor. Torba teklife organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ile gündeme gelen ve tartışma yaratan iddialar sonrası ek bir madde eklenmesi hukukçuların dikkatinden kaçmadı.
Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun yaklaşık on altı yıllık uygulaması sırasında zaman zaman değişiklikler yapılmış ve infaz sisteminin daha etkin ve verimli işlemesi sağlanmıştır. Yapılan bu değişikliklere ek olarak, hükümlülerin dış dünya ile ilişkilerini teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle güçlendirerek cezanın ıslah amacına yönelik birtakım yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Teklifle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının incelediği yerler bakımından görev alanı genişletilmekte ve bu kurullar tarafından düzenlenen raporların bir örneğinin, uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla doğrudan iletişim halinde olan veya insan hakları bakımından görüş ve önerilerde bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da gönderilmesi sağlanmaktadır.
Teklifle, ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişiyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan birtakım sorunların giderilmesi yanında Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngörülerek, uygulamada ortaya çıkan bazı farklılıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.”
TEKLİFİN İÇERİSİNDE NELER VAR?
Teklif ile amaçlananlar ise şöyle:

 • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının görev ve yükümlülüklerinin genişletilmesi,
 • Bu kurulların raporlarının Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmesi,
 • Soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Cumhuriyet başsavcılarına sorumluluk verilmesi,
 • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin infaz usulüne ilişkin infaz hâkimlikleri ile hükmü veren mahkemeler arasında yaşanan yetki uyuşmazlığının giderilmesi için infaz hâkiminin tek başına yetkilendirilmesi,
 • Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kararı verilen yabancı hükümlülerin durumlarının, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesi,
 • Kadın hükümlünün; on beş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi hâlinde cezasının infazının çocuğun on beş yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilmesi,
 • Kendi istekleri ile başka bir ceza infaz kurumuna nakledilen hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri hâlinde nakil gideri ödememeleri,
 • Hükümlülerin elektronik yöntemlerle mektup alışverişi yapabilmeleri,
 • Terör suçları ile örgütlü suçlardan mahkum olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da ceza infaz kurumu dışındaki kişilerle iletişimi tehlikeli görülen hükümlülerin haberleşmelerinin ve dışarıdan gelen kişilerle ceza infaz kurumunda gerçekleştirdikleri görüşmelerin kaydının belirli amaçlar ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla saklanabilmesi,
 • Hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmelerin süresinin uzatılması,
 • Hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartının kaldırılması.
 • CUMHURİYET SAVCILARININ ETKİ ALANI MI AZALTILIYOR?
  Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in devletin üst kademelerinde yer alan birçok kişi hakkındaki iddiaları sonrası sık sık gündeme gelen “Savcılar göreve” çağrılarının hemen ardından AK Partili milletvekillerinin Meclis’e sunduğu teklif ile Cumhuriyet Başsavcılarının yetki alanlarının genişletilmesi Cumhuriyet Savcılarının ‘etkisizleştirilmesi’ olarak yorumlandı.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ